שליחת אימייל יזום לנרשמים בטופס

שליחת אימייל יזום לנרשמים בטופס

אתם רוצים לשלוח מייל לכל הנרשמים בטופס מסוים בצורה מרוכזת?

נכנסים לטופס > שליחת מייל > כותבים את המייל (ניתן להשתמש בשדות ולמזג אותם בגוף המייל) > לוחצים שליחה.וכאן לוחצים על הכפתור שליחת מייל. יפתח חלון לכתיבת המייל.